Persberichten

Arcona Property Fund N.V. start inkoopprogramma aandelen

14 september 2022

Arcona Property Fund N.V. (het Fonds) – een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa – is voornemens om met ingang van 15 september 2022 gewone aandelen te gaan in kopen op Euronext Amsterdam voor een bedrag van maximaal EUR 1,5 miljoen. De ingekochte aandelen zullen vervolgens worden ingetrokken na een besluit van de aandeelhoudersvergadering. Deze inkoop van aandelen maakt deel uit van een grotere tranche van maximaal EUR 10 miljoen dat het Fonds, in samenspraak met aandeelhouders, te zijner tijd beoogt terug te geven aan aandeelhouders uit de opbrengst van het lopende verkoopprogramma van 'non-core' vastgoed.

Het aandeleninkoopprogramma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de EU Marktmisbruik Verordening en eindigt uiterlijk op 15 maart 2023, tenzij het maximale bedrag van EUR 1.500.000 vóór die datum is ingekocht. In dat geval eindigt het programma op de datum waarop dit maximum is bereikt en wordt de tussentijdse beëindiging direct bekend gemaakt.

ABN AMRO Bank N.V. zal namens het Fonds het programma uitvoeren voor de inkoop van eigen aandelen en onafhankelijk van het Fonds handelsbesluiten nemen. Het Fonds zal gedurende de looptijd van het inkoopprogramma op woensdag een persbericht publiceren over het verloop van de transacties, mits in de voorafgaande week aandelen zijn ingekocht. Een overzicht van de voortgang van het aandeleninkoopprogramma zal ook te vinden zijn op de website www.arconapropertyfund.nl.

Arcona Property Fund N.V. start inkoopprogramma aandelen
14 september 2022
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid van het Fonds is erop gericht om ca. 35% van de jaarlijkse operationele winst als dividend uit te keren. Deze jaarlijkse uitkering kan worden vervangen of aangevuld door specifieke inkoopprogramma's van eigen aandelen, zoals goedgekeurd door de aandeelhouders in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: