Persberichten

Arcona Capital wil twee nieuwe bestuurders benoemen

3 augustus 2022

Arcona Capital Fund Management B.V. maakt bekend dat zij voornemens is twee nieuwe bestuurders te benoemen. De benoeming van de twee nieuw bestuursleden is onder voorbehoud van de goedkeuring door de Autoriteit Financiële Markten.

Na goedkeuring van de AFM zal het bestuur van Arcona Capital Fund Management B.V. uit vier directieleden bestaan.

Tevens maakt Arcona Capital Fund Management bekend dat de heer H. H. Visscher een functie elders heeft aanvaard en per 1 september 2022 terugtreedt als bestuurder. De directie bedankt Hilbert Visscher voor zijn gedrevenheid en inzet in het belang van de beleggers en zijn bijdrage aan belangrijke ontwikkelingen binnen Arcona Capital in de afgelopen jaren. De directie wenst hem veel succes toe in zijn nieuwe uitdaging.

 

Arcona Capital wil twee nieuwe bestuurders benoemen
3 augustus 2022
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: