Persberichten

Arcona Property Fund herfinanciert Slowaakse portfolio

26 september 2019

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa, heeft met de bank Slovenská Sporitelňa overeenstemming bereikt over de herfinanciering van de Slowaakse vastgoedportefeuille.

Arcona Property Fund is voor de herfinanciering een nieuwe lening van € 13 miljoen overeengekomen, plus een faciliteit voor investeringen in het vastgoed van € 500.000. De lening heeft een looptijd van vijf jaar en een rentepercentage van 3-maands EURIBOR + 2,45%, op dit moment effectief 2,45%.

 

De lening vervangt begin oktober de huidige lening van Slovenská Sporitelňa van € 9,8 miljoen. De investeringsfaciliteit van € 500.000 zal worden aangewend om de kwaliteit van de gebouwen in Slowakije te verbeteren, bijvoorbeeld door verduurzaming en door wensen van huurders te realiseren.

 

Uit deze herfinanciering wordt ook de op 30 september 2019 aflopende 9%-lening van € 2 miljoen op fondsniveau afgelost. Na de herfinanciering en aflossing van de lening bedraagt de loan to value van Arcona Property Fund 51,9%.

 

Arcona Property Fund is in gesprek met partijen voor herfinanciering van leningen die eind vierde kwartaal 2019 en eind eerste kwartaal 2020 aflopen.

 

Zoals eerder aangekondigd zal Arcona Property Fund medio oktober een interim-dividend uitkeren van € 0,10 per aandeel. De exacte data voor de uitkering wordt tijdig in een persbericht gecommuniceerd.

Arcona Property Fund herfinanciert Slowaakse portfolio
26 september 2019
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: