Persberichten

Arcona Property Fund N.V. annuleert vergadering

16 maart 2020

In verband met afgekondigde maatregelen door de Nederlandse regering in relatie tot het coronavirus is besloten de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 19 maart 2020 niet door te laten gaan. Arcona Property Fund N.V. zal rond 19 maart 2020 haar aandeelhouders informeren via de website en een update geven over de actuele stand van zaken.

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zal worden bijeengeroepen voor een nog nader te bepalen datum. De oproep voor de AVA zal overeenkomstig de daarvoor geldende regels worden gepubliceerd.

Arcona Property Fund N.V. annuleert vergadering
16 maart 2020
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: