Persberichten

Arcona Property Fund N.V. en SPDI tekenen aankoop tweede fase

14 juni 2021

Arcona Property Fund N.V., het beursgenoteerde fonds dat investeert in commercieel vastgoed in Centraal-Europa, heeft met Secure Property Development & Investments Ltd (SPDI) de koopovereenkomsten getekend voor de acquisitie van de resterende vastgoedobjecten van SPDI in de Oekraïne en twee moderne kantoorgebouwen in Boekarest, Roemenië. De aankopen worden naar verwachting in de tweede helft van 2021 afgerond. Dit is de tweede van in totaal drie fases in de acquisitie van een gedeelte van de vastgoedportefeuille van SPDI.

De vastgoedobjecten die worden overgenomen zijn:

  • twee ontwikkelingslocaties in de regio Kiev in Oekraïne met een totale waarde van EUR 1,83 miljoen;
  • een modern kantoorgebouw van 2.700 m² in het noordwesten van Boekarest met een waarde van EUR 5 miljoen, dat volledig is verhuurd aan Danone Roemenië tot mei 2026; 
  • een belang van 24,35% in een modern kantoorgebouw in het centrum van Boekarest, dat gedeeltelijk is verhuurd aan de Roemeense Telecom Autoriteit (ANCOM). Dit  belang van 24,35% is gewaardeerd op EUR 4,87 miljoen. Met ANCOM is recent een huurverlenging van vijf jaar overeengekomen.

Arcona Property Fund N.V. betaalt voor de activa door de uitgifte van circa 605.000 aandelen tegen een intrinsieke waarde van EUR 11,87 per stuk en de uitgifte van circa 146.000 warrants. Het uiteindelijke aantal aandelen en warrants is afhankelijk van de waarde van de activa en passiva op moment van afronding van de aankoop.

 

De warrants kunnen worden omgezet in circa 146.000 aandelen Arcona Property Fund N.V. indien het aandeel een prijsniveau van EUR 7,20 bereikt. De warrants vervallen vijf jaar na de uitgifte en zijn uitoefenbaar na één jaar na uitgifte tenzij een prospectus met betrekking tot de warrant en/of de onderliggende aandelen wordt gepubliceerd.

 

De aandelen zullen worden toegelaten tot de notering in overeenstemming met sectie 1 sub 5 (a) van Verordening (EU) 2017/1129. SPDI zal ook een verkoperslening van EUR 1 miljoen verstrekken.

 

Na afronding neemt het eigen vermogen van Arcona Property Fund N.V. toe met EUR 7,18 miljoen en het vreemd vermogen met circa EUR 4,16 miljoen. De loan-to-value - momenteel 47,5% - zal hierdoor verder dalen. De intrinsieke waarde per aandeel zal niet wezenlijk veranderen.

 

De aandelen zullen worden uitgegeven aan SPDI, die de aandelen in de nabije toekomst pro rata aan haar aandeelhouders zal uitkeren. Zodra de aankoop is afgerond en de aandelen zijn uitgegeven zal dit met de markt worden gecommuniceerd

Arcona Property Fund N.V. en SPDI tekenen aankoop tweede fase
14 juni 2021
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: