Persberichten

Arcona Property Fund N.V. geeft company update in AVA

30 juni 2020

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Midden-Europa, houdt vandaag haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

Effecten Covid-19
De directie van fonds zal de aandeelhouders tijdens de vergadering verder informeren over de impact van de Covid-19 pandemie en de voortgang van de overname van de assets van SPDI. In alle markten waar Arcona Property Fund actief is, zijn de maatregelen inmiddels substantieel versoepeld. De werkelijke impact op de (tijdelijk) gederfde huurinkomsten blijkt nu dichtbij de best-case scenario prognose uit maart 2020 (-/- 10,5% daling op jaarbasis) te liggen. Dit betekent dat het herstel relatief snel verloopt en dat de impact op de jaarhuurinkomsten vooralsnog beperkt blijft tot een daling van circa 9%. 

De afgelopen weken hebben de meeste winkels, kantoren en restaurants in Tsjechië, Slowakije en Polen de deuren weer geopend. Op 26 juni was 83% van de huurinkomsten over de maand april ontvangen. Voor de maand mei is 80% van de huurinkomsten ontvangen. 

Wijzigingen portefeuille 
De directie verwacht in het derde kwartaal van 2020 een stuk grond in Kiev, Oekraïne en twee objecten in Roemeniëvan SPDI over te nemen. De twee inkomstgenerende objecten in Roemenië zijn het EOS gebouw, langjarig verhuurd aan Danone Romania, en het belang van circa 25% in het Delenco gebouw, voornamelijk in gebruik door de Roemeense telecommunicatie-autoriteit ANCOM.

Arcona Property Fund is onderhandeld met een aantal partijen over de verkoop van vijf gebouwen in Košice. Een verkoop van twee van deze objecten (Kriva 18 & Kriva 23) wordt in het derde kwartaal van 2020 verwacht. Een aantal andere partijen zijn geïnteresseerd in de Prazka 2, Prazka 4 en Kysucka 16 gebouwen. De verkoopopbrengsten zullen hoofdzakelijk worden aangewend om op leningen af te lossen. In dit stadium vindt de directie het niet opportuun om deze middelen voor de aankoop van nieuw vastgoed aan te wenden.

Strategische update 
De directie geeft in de aandeelhoudersvergadering een samenvatting van de conclusies van de strategische evaluatie zoals het fonds die op 19 maart 2020 presenteerde. De directie wil eerst alle aflopende kortlopende leningen herfinancieren danwel aflossen en de SPDI overname afronden. Vervolgens kan samen met de aandeelhouders worden gekeken naar mogelijke scenario's, zoals de verkoop van het gehele fonds, het binnenhalen van nieuwe aandeelhouders of de verkoop van meer non-core assets. De directie is van mening dat er op dit moment, gezien de huidige marktomstandigheden, eerst een stabiele situatie moet worden gecreëerd alvorens dit traject in te kunnen gaan.

De presentatie voor de AVA is te downloaden via www.arconapropertyfund.nl

 

 

Presentatie AVA 30 juni 2020
30 juni 2020
Download PDF
Arcona Property Fund N.V. geeft company update in AVA
29 juni 2020
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: