Persberichten

Arcona Property Fund N.V. herfinancieert en verlengt leningen

3 december 2019

Arcona Property Fund N.V. heeft twee leningen aangetrokken voor een totaalbedrag EUR 2,5 miljoen. Met deze leningen worden enkele aflopende leningen geherfinaniceerd. De loan-to-value van Arcona Property Fund verandert niet wezenlijk door deze herfinanciering.

De eerste lening die door Arcona Property Fund is afgelost is de converteerbare obligatielening van EUR 1,07 miljoen. De conversiekoers van deze lening bedroeg EUR 8,24.

 

Arcona Property Fund lost daarnaast EUR 1,05 miljoen af op de banciare financiering bij BNP Paribas Polska. Het aflossen van deze lening voor 12 december 2019, leidt tot een verlaging van de verkoperslening van RECE met EUR 500.000. Deze reductie is het gevolg van een bij de aankoop van het winkelcentrum Kalisz in Polen gemaakte afspraak. Het aflossen van deze lening zal leiden tot een toename van de intrinsieke waarde per aandeel van EUR 0,14.

 

De twee nieuwe leningen hebben een looptijd van een jaar met een rente van 10%.Deze leningen zullen naar verwachting worden afgelost uit de verkoop van het Kalisz winkelcentrum en/of vastgoed in Slowakije. Deze verkopen staan gepland voor de eerste helft van 2020.

 

Gelijktijdig heeft Arcona Property Fund overeenstemming bereikt met DNB Bank Polska om de aflopende lening voor het kantoorgebouw Maris in Polen met zes maanden te verlengen. Op basis van de huidige taxatiewaarde bedraagt de loan to value van deze lening 66,4%. De directie wil deze lening medio 2020 herfinancieren door middel van een nieuwe bancaire financiering van een andere bank. 

 

Arcona Property Fund N.V. herfinancieert en verlengt leningen
3 december 2019
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: