Persberichten

Arcona Property Fund N.V. past de intrinsieke waarde aan

22 maart 2021

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa, maakt bekend dat de intrinsieke waarde (NNNAV) per aandeel voor 31 december EUR 11,92 per aandeel bedraagt. Deze waarde wijkt EUR 0,39 af van de op 11 januari 2021 gerapporteerde NNNAV van EUR 12,31.

De afwijking is veroorzaakt door een onjuiste verwerking in de administratie van Arcona Property FundN.V. van de op 11 januari 2021 bekendgemaakte marktwaarde na de jaarlijkse taxatie van het vastgoed.

Door de aanpassing is de NNNAV per aandeel in 2020 niet met 6,3% maar met 9,1% gedaald. De directie van Arcona Property Fund N.V. betreurt de gemaakte fout en heeft maatregelen genomen op herhaling van een dergelijke fout in de toekomst te voorkomen.

Arcona Property Fund N.V. verwacht in de loop van april het jaarverslag 2020 te publiceren met daarin de definitieve intrinsieke waarde per 31 december 2020.

Arcona Property Fund N.V. past de intrinsieke waarde aan
22 maart 2021
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: