Persberichten

Arcona Property Fund N.V. presenteert plannen tijdens AvA

22 mei 2019

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Midden-Europa, heeft haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) gehouden.

De aanwezige aandeelhouders stemden in met de uitkering van een slotdividend van EUR 0,25 per aandeel in contanten over 2018. In augustus 2018 werd reeds een interim-dividend van EUR 0,10 per aandeel in contanten uitgekeerd, waarmee het totale dividend over 2018 uitkomt op EUR 0,35. Op basis van de slotkoers van het aandeel Arcona Property Fund van EUR 7,10 per ultimo 2018 bedroeg het dividendrendement daarmee 4,9%.

De ex-dividenddatum voor het slotdividend is 3 juni 2019. Daarmee is de registratiedatum 4 juni 2019. De betaalbaarstellingsdatum is 6 juni 2019.

De aandeelhouders hebben tevens de jaarrekening over 2018 goedgekeurd en decharge verleend aan de directie en de Raad van Commissarissen.

De directie van Arcona Property Fund heeft aandeelhouders tijdens de vergadering geïnformeerd over de voortgang van de in december vorig jaar aangekondigde overname van de assets van SPDI. De directie verwacht voor 30 juni 2019 een gedeelte van de assets van SPDI over te kunnen nemen tegen betaling in aandelen. De resterende assets zullen later in het jaar worden overdragen in twee tranches.

Verder is bekendgemaakt dat overeenstemming is bereikt over de voorgenomen aankoop van het kantoorgebouw Kliwer in Warschau. De voorwaardelijke overeenkomst wordt naar verwachting nog deze maand getekend. De overdracht is gepland voor eind 2019.

Kliwer heeft een verhuurbaar oppervlak van 6.388 m2en is volledig verhuurd. De aankoopprijs bedraagt circa EUR 14 miljoen, het aanvangsrendement is 8%. Arcona Property Fund wil de aankoop financieren door het overnemen van de huidige bancaire financiering en de uitgifte van obligaties en/of uit de verkoopopbrengst van verkocht vastgoed in Košice, Slowakije.

Arcona Property Fund heeft vijf objecten in Košice in de verkoop gezet. Beoogd wordt om in totaal voor EUR 10 miljoen vastgoed te verkopen. Dit betekent verkoop van drie van de vijf objecten. Een deel hiervan zal worden gebruikt voor de aankoop van Kliwer.

Op de AvA is bekendgemaakt dat een conditionele overeenkomst is getekend voor de verkoop van het retailobject 80 – 82 Graniczna in Kalisz.

Tijdens de vergadering hebben de aandeelhouders tegenhet voorstel tot liquidatie van Arcona Property Fund gestemd. Het verzoek tot liquidatie was op verzoek van aandeelhouders op de agenda geplaatst, maar werd door de aandeelhouders afgewezen. Directie en Raad van Commissarissen zijn van mening dat liquidatie van Arcona Property Fund niet in het belang van aandeelhouders zou zijn.

De presentatie die tijdens de AvA is gegeven, is te downloaden via www.arconapropertyfund.nl

Arcona Property Fund N.V. presenteert plannen tijdens AvA
22 mei 2019
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: