Persberichten

Arcona Property Fund N.V. rondt herfinanciering Tsjechische portfolio af

28 december 2023

Arcona Property Fund N.V (het Fonds), een beursgenoteerd fonds dat zich richt op commercieel vastgoed in Centraal-Europa, heeft de herfinanciering van haar Tsjechische vastgoedportefeuille succesvol afgerond. De lening van Česká Spořitelna (CS) aan de Tsjechische dochteronderneming van het Fonds, die in maart 2024 afloopt, wordt geherfinancierd door een nieuwe vijfjarige lening van UniCredit.

Onlangs heeft CS de leningenportefeuille van Sberbank Czech Republic overgenomen en bij de Tsjechische dochter van het Fonds aangegeven de lening niet te willen verlengen. UniCredit bood de meest competitieve financiering aan. De lening, bedoeld voor het aflossen van de schuld bij CS, bedraagt CZK 145 miljoen (EUR 5,92 miljoen). Daarnaast is door UniCredit een kredietlijn van maximaal EUR 2 miljoen beschikbaar gesteld voor investeringen, onder andere in het kantoorgebouw in het centrum van Praag (PV 10). De rente op de lening van CZK 145 miljoen is vastgesteld op 3-maands Pribor plus een opslag van 2,1%. In eerste instantie is de kredietlijn fractioneel duurder. De looptijd van de leningen is vastgesteld op vijf jaar. 

 

Met deze nieuwe financiering heeft het Fonds de financiële stabiliteit van haar Tsjechische vastgoedportefeuille gewaarborgd. 

 

Arcona Property Fund N.V. rondt herfinanciering Tsjechische portfolio af
28 december 2023
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid van het Fonds is erop gericht om ca. 35% van de jaarlijkse operationele winst als dividend uit te keren. Deze jaarlijkse uitkering kan worden vervangen of aangevuld door specifieke inkoopprogramma's van eigen aandelen, zoals goedgekeurd door de aandeelhouders in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: