Persberichten

Arcona Property Fund N.V. update inkoop aandelen

1 februari 2023

Arcona Property Fund N.V. (het Fonds) – een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa – heeft in de periode van 26 januari 2023 tot en met 1 februari 2023 2.494 gewone aandelen Arcona Property Fund N.V. ingekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 5,76 per aandeel. Het totale inkoopbedrag bedraagt EUR 14.368.

Deze inkopen vinden plaats als onderdeel van het op 14 september 2022 aangekondigde programma tot inkoop van aandelen, voor een bedrag van maximaal EUR 1,5 miljoen. Onder dit programma zijn daarmee tot nu toe in totaal 59.561 aandelen van het Fonds ingekocht voor een totaalbedrag van EUR 383.871.

 

De ingekochte aandelen zullen vervolgens worden ingetrokken na een besluit van de aandeelhoudersvergadering om het kapitaal van het Fonds te verminderen. Deze inkoop van aandelen maakt deel uit van een grotere tranche van maximaal EUR 10 miljoen dat het Fonds, in samenspraak met aandeelhouders, te zijner tijd beoogt terug te geven aan aandeelhouders uit de opbrengst van het lopende verkoopprogramma van 'non-core' vastgoed.

 

Details over de inkoop van aandelen zijn te vinden op de website van het Fonds www.arconapropertyfund.com

 

Dit persbericht bevat informatie die openbaar moet worden gemaakt op grond van de Verordening Marktmisbruik (EU) nr. 596/2014.

Arcona Property Fund N.V. update inkoop aandelen
1 februari 2023
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid van het Fonds is erop gericht om ca. 35% van de jaarlijkse operationele winst als dividend uit te keren. Deze jaarlijkse uitkering kan worden vervangen of aangevuld door specifieke inkoopprogramma's van eigen aandelen, zoals goedgekeurd door de aandeelhouders in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: