Persberichten

Arcona Property Fund N.V. update over Sberbank CZ lening

4 april 2022

Arcona Property Fund N.V. – een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal Europa – heeft via haar 100% Tsjechische dochter een lening van EUR 8,45 miljoen van Sberbank CZ. Op 31 maart 2022 is de verplichte aflossing op de hoofdsom en verschuldigde rente over het eerste kwartaal van 2022 aan Sberbank CZ overgemaakt.

Op grond van de leningsovereenkomst moest de 100% dochter Arcona Capital RE Bohemia s.r.o. (ACREB) op 31 maart 2022 circa EUR 200.000 aan rente en aflossing overmaken. Op advies van de juridisch adviseur en het lokale management hebben directie en Raad van Commissarissen besloten om aan deze verplichting te voldoen. Op deze manier raakt ACREB niet in default.

 

De geblokkeerde gelden van circa EUR 400.000 op de rekeningen bij Sberbank CZ konden volgens restricties van de Tsjechische Nationale Bank (CNB) niet gebruikt worden om aan deze verplichtingen te voldoen. Door het overmaken van de gelden volgens de lopende leningsovereenkomst neemt ACREB een voorzorgsmaatregel en versterkt daarmee de positie ten opzichte van Sberbank CZ.

 

Het lokale management en de juridisch adviseur volgen de ontwikkelingen bij Sberbank CZ en zullen waarnodig actie ondernemen om de belangen van ACREB en Arcona Property Fund N.V. veilig te stellen. De directie van Arcona Property Fund heeft begrepen dat Sberbank CZ beroep heeft aangetekend tegen de beslissing van de CNB om de bankvergunning in te trekken. 

Arcona Property Fund N.V. update over Sberbank CZ lening
4 april 2022
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid van het Fonds is erop gericht om ca. 35% van de jaarlijkse operationele winst als dividend uit te keren. Deze jaarlijkse uitkering kan worden vervangen of aangevuld door specifieke inkoopprogramma's van eigen aandelen, zoals goedgekeurd door de aandeelhouders in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: