Persberichten

Arcona Property Fund N.V. verkoopt twee gebouwen in Slowakije

21 september 2020

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa, heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van Krivá 18 en Krivá 23 in Košice, Slowakije. De bruto verkoopopbrengst bedraagt € 5,85 miljoen. De verkoop van de twee non-core kantoorgebouwen wordt de komende weken afgerond.

De twee gebouwen zijn gebouwd in de jaren 70 en zijn de afgelopen jaren gerenoveerd. De bezettingsgraad is momenteel ca. 70%. De bezettingsgraad van het fonds stijgt door de verkoop met 1,1% van 82,4% naar 83,5%. De verkoop vindt plaats 7% onder de taxatiewaarde per 31 december 2019 en ca. 45% boven de aankoopprijs in 2006. De verkoopopbrengst wordt, na aftrek van verkoopkosten en te betalen belasting, gebruikt om leningen af te lossen. Door de geplande aflossing zal de loan-to-value met 2,4% dalen naar 46,3%. De intrinsieke waarde per aandeel komt na verkoop uit op € 12,61.


Arcona Property Fund heeft ook drie andere non-core gebouwen in Košice in de verkoop staan. Uit de markt is belangstelling voor deze drie gebouwen getoond. De opbrengsten uit deze verkoop zullen worden gebruikt om verder op leningen af te lossen.

Arcona Property Fund N.V. verkoopt twee gebouwen in Slowakije
21 september 2020
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: