Persberichten

Arcona Property Fund N.V. verlengt leningen en geeft update

10 juni 2020

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Midden-Europa, heeft met twee financiers overeenstemming bereikt om twee aflopende leningen te verlengen. Arcona Property Fund ziet tevens de marktomstandigheden in Midden Europa verbeteren.

Verlenging leningen 

De lening van DNB Bank Polska van € 5,9 miljoen is verlengd tot 30 november 2020. De rente blijft op het oude niveau van 3-maands Euribor + 4,0%. De directie is in gesprek met een andere financier om de lening te herfinancieren. De gesprekken hebben door COVID-19 tijdelijk stilgelegen, maar worden weer hervat.

 

Met RECE is overeengekomen om de verkoperslening € 4,21 miljoen te verlengen tot 1 december 2020. De rente op deze lening bedraagt 12%. De directie wil de lening uit de geplande verkopen van vijf vastgoedobjecten in Slowakije aflossen.

 

Arcona Property Fund N.V. heeft in mei aan al haar rente- en aflossingsverplichtingen jegens banken voldaan.

 

Update marktontwikkelingen 

De afgelopen weken hebben in Tsjechië, Slowakije en Polen de meeste winkels, kantoren en restaurants de deuren weer geopend. Medio mei waren 70% van de huurinkomsten over de maand april ontvangen. Inmiddels is dit opgelopen naar 75%. Voor de maand mei zijn 63% van de huurinkomsten ontvangen.

 

Een volgende update wordt gegeven tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 30 juni a.s.

Arcona Property Fund N.V. verlengt leningen en geeft update
10 juni 2020
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: