Persberichten

Arcona Property Fund N.V. voltooit eerste fase aandeleninkoopprogramma

15 maart 2023

Arcona Property Fund N.V. (het Fonds) – een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa – heeft de eerste fase van het op 14 september 2022 aangekondigde aandelen-inkoopprogramma afgerond.

In de periode van 15 september 2022 tot 15 maart 2023 zijn in totaal 60.976 gewone aandelen ingekocht door het Fonds. Deze aandelen zijn verworven tegen een gemiddelde prijs van EUR 6,43 per aandeel. Dat komt neer op een totale uitgave van EUR 392.050 van de maximale financieringsallocatie van het Fonds van EUR 1.500.000 voor deze fase. De verordening marktmisbruik beperkt de inkoop van aandelen door het Fonds tot 25% van de gemiddelde omzet over de voorafgaande 20-daagse periode. Een voorstel tot intrekking van een deel van de ingekochte aandelen zal worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering.

 

Het Fonds is nu van plan om de resterende toewijzing en verdere opbrengsten van het lopende verkoopprogramma van ‘non-core’-vastgoed tot een bedrag van EUR 10 miljoen te gebruiken om geld terug te geven aan de aandeelhouders via een 'reversed bookbuilding-programma'. Meer details hierover zullen volgen tijdens de volgende aandeelhouders-vergadering.

 

Meer gedetailleerde informatie over alle individuele transacties is te vinden via het onderdeel investor relations op de website van het Fonds, www.arconapropertyfund.nl.

 

Dit persbericht bevat informatie die openbaar moet worden gemaakt op grond van de verordening marktmisbruik (nr. 596/2014). De informatie betreft de laatste update van de transacties die zijn uitgevoerd in het kader van het Arcona Property Fund aandeleninkoopprogramma, zoals aangekondigd door het Fonds op 14 september 2022.

 

Arcona Property Fund N.V. voltooit eerste fase aandeleninkoopprogramma
15 maart 2023
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid van het Fonds is erop gericht om ca. 35% van de jaarlijkse operationele winst als dividend uit te keren. Deze jaarlijkse uitkering kan worden vervangen of aangevuld door specifieke inkoopprogramma's van eigen aandelen, zoals goedgekeurd door de aandeelhouders in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: