Persberichten

Arcona Property Fund N.V. zet converteerbare leningen om

2 november 2021

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa, maakt bekend dat met de verstrekkers van de twee converteerbare obligatieleningen die afliepen op 31 oktober 2021, overeenstemming is bereikt over een verlenging. De twee leningen met een gezamenlijke omvang van EUR 3,5 miljoen worden omgezet in kortlopende leningen.

De twee converteerbare leningen hadden een conversiekoers van EUR 8,76. De rente bedroeg 6,5%. Door de omzetting zijn de leningen niet meer converteerbaar in aandelen Arcona Property Fund. De rente stijgt naar 8%.

De directie verwacht de komende weken/maanden uit de verkoop van non-core vastgoed substantieel op deze leningen te kunnen aflossen. De afgelopen weken heeft Arcona Property Fund voortgang geboekt in de verkoop van het non-core vastgoed. De directie verwacht de markt daarover op korte termijn te kunnen informeren

Arcona Property Fund N.V. zet converteerbare leningen om
2 november 2021
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: