Persberichten

Arcona Property Fund N.V. zet positieve trend voort

9 mei 2019

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Midden-Europa, heeft in het eerste kwartaal van 2019 een winst voor belasting, exclusief herwaardering en eenmalige baten en lasten, behaald van EUR 413.000, tegen EUR 401.000 in dezelfde periode van 2018.

De bruto huurinkomsten van Arcona Property Fund bedroegen in de eerste drie maanden van 2019 EUR 2,10 miljoen, tegen EUR 2,19 miljoen in het eerste kwartaal van 2018. De netto huurinkomsten kwamen uit op EUR 1,09 miljoen, tegen EUR 1,16 miljoen in dezelfde periode van 2018.  

De daling van de netto en bruto huurinkomsten werd veroorzaakt door een aantal lease incentives. Zonder deze incentives bedroegen de bruto huurinkomsten in de eerste drie maanden van 2019 EUR 2,21 miljoen en de netto huurinkomsten EUR 1,20 miljoen, een stijging van 2,7% ten opzichte van 2018.

De bezettingsgraad van de portefeuille van Arcona Property Fund steeg in het eerste kwartaal tot 87,5% per eind maart 2019, vergeleken met 86,9% eind 2018. Door de herfinanciering van de Tsjechische portefeuille bij Sberbank bedroeg de loan-to-value eind maart 2019 52,5%, tegen 50,5% per 31 december 2018.

Guy Barker, managing director van fondsbeheerder Arcona Capital, zegt in een toelichting:"De eerste drie maanden van 2019 heeft het fonds een resultaat gerealiseerd in lijn met de verwachting. De bezettingsgraad blijft zich positief ontwikkelen net zoals de vastgoedmarkten in Midden-Europa. Voor geheel 2019 handhaven we de eerder uitgesproken verwachting van een operationeel resultaat van €2,4 miljoen uit de bestaande portefeuille."

De intrinsieke waarde per aandeel Arcona Property Fund op basis van EPRA-NNNAV kwam per 31 maart 2019 uit op EUR 13,69, tegen EUR 13,65 per aandeel op 31 december 2018. De EPRA Earnings per aandeel bedroeg over het eerste kwartaal EUR 0,07.

Update overname SPDI vastgoedportefeuille

De due diligence van de SPDI-deal, aangekondigd in december vorig jaar, is grotendeels afgerond. De voorgestelde overname blijft onderworpen aan goedkeuring door de financierende banken. Het management zal aandeelhouders tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 21 mei 2019 op de hoogte brengen over de voortgang van de transactie.

 

Arcona Property Fund N.V. zet positieve trend voort
9 mei 2019
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: