Persberichten

Arcona Property Fund N.V. ziet herstel bezettingsgraad

9 november 2020

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa, ziet de bruto huurinkomsten in het derde kwartaal in vergelijking met het door COVID-19 geraakte tweede kwartaal stijgen met 5%. De bezettingsgraad herstelt zich van 82,4% naar 86,3%. In vergelijking met de eerste negen maanden van 2019 zijn de bruto huurinkomsten over de eerste negen maanden 7% lager en bedragen € 6,1 miljoen.

De netto huurinkomsten in het derde kwartaal herstelden zich met 13,7% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020. De netto huurinkomsten over de eerste negen maanden van 2020 kwamen uit op € 3,30 miljoen tegen € 3,87 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat na belasting kwam in de periode tot en met het derde kwartaal uit op -/- € 1,56 miljoen. Het gecorrigeerde resultaat (adjusted earnings) bedroeg -/- € 425.000 tegen € 864.000 in dezelfde periode vorig jaar.

De intrinsieke waarde per aandeel op basis van de NNNAV kwam per 30 september 2020 uit op € 12,57. 


Verkoop
De verkoop van de twee non-core vastgoedobjecten in Košice (Slowakije) is in oktober 2020 afgerond. Door de verkoop is de loan-to-value (LTV) gedaald van 48,6% eind september naar circa 46,3%. Daarnaast staan nog drie non-core objecten in Košicein de verkoop, te weten Pražská 2, Pražská 4 en Kysucká16.

De directie heeft tevens besloten om het winkelcentrum in Torun (Polen) te verkopen. De retaillocatie in Torun is sinds begin 2020 langjarig en bijna volledig verhuurd. De directie verwacht de komende jaren geen extra waarde meer aan het object te kunnen toevoegen. 

Financieringsvoorstellen ontvangen
Arcona Property Fund N.V. heeft gedetailleerde voorstellen van regionale banken voor de herfinanciering van haar Bulgaarse en Poolse portefeuille ontvangen.

Daarnaast worden er vorderingen gemaakt met de terugbetaling en/of verlenging van enkele kleinere leningen op groepsniveau die in de komende zes maanden aflopen.

Actuele situatie Midden-Europa met betrekking tot COVID-19
De landen waar Arcona Property Fund N.V. actief is, hebben te maken met dezelfde of in sommige gevallen nog strengere overheidsmaatregelen dan in Nederland het geval is. Tsjechië is op dit moment een van de landen in Europa met de hoogste besmettingratios.

Kantoorpanden in de hele regio zijn over het algemeen open, hoewel thuiswerken officieel wordt aangemoedigd. Detailhandel en horeca zijn onderhevig aan verschillende beperkingen, maar de supermarkten van het Arcona Property Fund N.V. in Polen blijven open. In Košice is de studentenhuisvesting sinds september grotendeels opnieuw verhuurd, maar de Universiteit van Košice is half oktober overgestapt op online lessen en veel studenten zijn tijdelijk naar huis teruggekeerd.

 
Arcona Property Fund N.V. ziet herstel bezettingsgraad
9 november 2020
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: