Persberichten

BAVA Arcona Property Fund N.V. stemt voor aandeleninkoop

6 oktober 2021

Arcona Property Fund N.V., het beursgenoteerde fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa, heeft gisteren een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) gehouden. De aanwezige aandeelhouders hebben voor de inkoop van eigen aandelen van het fonds gestemd.

Om eigen aandelen te kunnen inkopen zet de directie haar gecontroleerde verkoopprogramma van vastgoed in Slowakije, Bulgarije en Oekraïne door. De opbrengsten worden allereerst voor de aflossing van kortlopende leningen ter hoogte van EUR 5 miljoen gebruikt. Vervolgens kan gestart worden met de inkoop van eigen aandelen. De directie verwacht dat de inkoop van eigen aandelen eind 2022 afgerond is.

Nadere details over het aandeleninkoopprogramma worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

De presentatie van de vergadering is beschikbaar op de website van Arcona Property Fund N.V.

BAVA Arcona Property Fund N.V. stemt voor aandeleninkoop
6 oktober 2021
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: