Persberichten

Besluit BAVA Arcona Property Fund N.V.

20 december 2023

Arcona Property Fund N.V. – een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa – heeft op 20 december 2023 een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) gehouden.

Tijdens de BAVA hebben de aandeelhouders een voorstel met een meerderheid van stemmen aangenomen dat toeziet op het implementeren van een monetisation process en incentive plan voor de beheerder voor een periode van 18 maanden.

 

De herziene beheervergoeding is vastgelegd in een addendum van het prospectus en is te downloaden via de website: https://www.arconapropertyfund.nl/investor-relations/arcona-property-fund.html.

Besluit BAVA Arcona Property Fund N.V 20 december 2023
20 december 2023
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid van het Fonds is erop gericht om ca. 35% van de jaarlijkse operationele winst als dividend uit te keren. Deze jaarlijkse uitkering kan worden vervangen of aangevuld door specifieke inkoopprogramma's van eigen aandelen, zoals goedgekeurd door de aandeelhouders in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: