Persberichten

Besluiten AVA Arcona Property Fund N.V

23 juni 2022

Arcona Property Fund N.V. – een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal Europa – heeft op 22 juni 2022 haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) gehouden.

Tijdens deze vergadering hebben de aandeelhouders de volgende besluiten genomen:

  • De jaarrekening over het boekjaar 2021 is vastgesteld;
  • Er is decharge verleend aan zowel de directie voor het gevoerde beleid als aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht;
  • Mevrouw A.N. Krol is voor een periode van vier jaar benoemd als commissaris.

De heer H.H Kloos heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen als voorzitter van de raad van commissarissen. In de vergadering is tevens een toezegging gedaan dat een overleg zal plaatsvinden tussen een groep aandeelhouders en de raad van commissarissen over de toekomst van Arcona Property Fund N.V.

 

Besluiten AVA Arcona Property Fund N.V
23 juni 2022
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: