Persberichten

Besluiten AVA Arcona Property Fund N.V.

28 juni 2023

Arcona Property Fund N.V. – een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal Europa – heeft op 27 juni 2023 haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) gehouden.

Tijdens deze vergadering hebben de aandeelhouders de volgende besluiten genomen:

  • De jaarrekening over het boekjaar 2022 is vastgesteld;
  • Er is geen decharge verleend aan de directie voor het gevoerde beleid;
  • Er is decharge verleend aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht;
  • 60.976 aandelen zijn ingetrokken.
Besluiten AVA Arcona Property Fund N.V.
28 juni 2023
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid van het Fonds is erop gericht om ca. 35% van de jaarlijkse operationele winst als dividend uit te keren. Deze jaarlijkse uitkering kan worden vervangen of aangevuld door specifieke inkoopprogramma's van eigen aandelen, zoals goedgekeurd door de aandeelhouders in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: