Persberichten

Besluiten van AVA Arcona Property Fund N.V.

27 June 2024

Arcona Property Fund N.V. – een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa – heeft op 26 juni 2024 haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) gehouden.

Tijdens deze vergadering hebben de aandeelhouders de volgende besluiten genomen:

 

  • De jaarrekening over het boekjaar 2023 is vastgesteld;
  • Er is decharge verleend aan de directie voor het gevoerde beleid; 
  • Er is decharge verleend aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht.

 

De presentatie van de AVA inclusief de hoofdlijnen van de beoogde reverse bookbuilding kunt u downloaden op de website (../investor-relations/jaarvergaderingen/).

Besluiten AVA Arcona Property Fund N.V
27 juni 2024
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid van het Fonds is erop gericht om ca. 35% van de jaarlijkse operationele winst als dividend uit te keren. Deze jaarlijkse uitkering kan worden vervangen of aangevuld door specifieke inkoopprogramma's van eigen aandelen, zoals goedgekeurd door de aandeelhouders in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: