Persberichten

Hertaxatie vastgoed Arcona Property Fund N.V.

31 december 2018

Arcona Property Fund N.V. heeft de taxatiewaarde van de portefeuille per 31 december 2018 vastgesteld op EUR 88,95 miljoen, een daling van 1,3% ten opzichte van de waarde van de vergelijkbare portefeuille eind 2017. De waarde van de vier Tsjechische vastgoedobjecten van Arcona Property Fund steeg in 2018 met 1,3% en die van de acht Slowaakse objecten met 1,6%. De waarde van de twaalf objecten in Polen is met 4,5% gedaald. De bezettingsgraad van de portefeuille steeg tot 86,9%.

De waardestijging in 2018 in Tsjechië en Slowakije is te verklaren door de verbeterde bezettingsgraden en sterkere marktomstandigheden. De bezettingsgraad in Tsjechië steeg tot 92,9% (2017: 90,2%) en in Slowakije tot 80,1% (2017: 76,2%). De waardevermindering van de Poolse winkelportefeuille komt enerzijds door een minder positief beeld van de supermarktsector in Polen en met name door de effecten van het in surseance plaatsen van de huurder Piotr & Pawel. Niettemin is de bezettingsgraad van de Poolse portefeuille gestegen tot 91,0% (2017: 89,3%). Dit brengt de bezettingsgraad van de gehele portefeuille op 86,9% (2017: 84,0%).

 

De intrinsieke waarde per aandeel van Arcona Property Fund, die per 30 september 2018 EUR 13,98 bedroeg, is gedaald tot EUR 13,57. De slotkoers per aandeel op Euronext Amsterdam was EUR 7,08 op 28 december 2018.

 

De externe waardering van de portefeuille werd uitgevoerd door CBRE in overeenstemming met artikel 4: 52a van de Wet op het financieel toezicht.

Hertaxatie vastgoed Arcona Property Fund N.V.
31 december 2018
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: