Persberichten

Jaarvergadering en voorstel benoeming commissarissen Arcona Property Fund N.V.

5 mei 2021

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Midden-Europa, nodigt aandeelhouders uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), op woensdag 16 juni 2021 om 15:00u.

Gelet op de tijdelijke wettelijke maatregelen die de Nederlandse overheid heeft getroffen in verband met COVID-19, zal de AVA niet fysiek maar virtueel plaatsvinden via een online platform. De oproep, agenda en overige vergaderstukken zijn te vinden op de websitewww.arconapropertyfund.nl.

 

Benoeming Commissarissen 

Arcona Property Fund N.V.stelt aandeelhouders voor de Raad van Commissarissen uit te breiden met twee leden. Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen de heren M.P. Beys en J.J. van Heijst als nieuwe leden worden voorgedragen waarna de RvC uit vier personen zal bestaan.


De heer Michael Beys (1971) is oprichter en partner van een advocatenkantoor in New York en tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van Secure Property Development & Investments Plc (SPDI). De heer Beys heeft de Amerikaanse nationaliteit en heeft  jarenlange ervaring in het managen van tal van projectontwikkelingen en complexe juridische en financiële transacties. SPDI houdt 593.534 aandelen in Arcona Property Fund N.V. De heer Beys houdt privé geen aandelen Arcona Property Fund.


De heer Jan-Jaap Van Heijst (1968) is asset manager bij family office Stichting Value Partners in Moordrecht. De heer van Heijst heeft de Nederlandse nationaliteit en heeft jarenlange ervaring in de financiële wereld en is zijn carrière begonnen in de derivatenhandel waar hij uiteindelijk als partner leiding gaf aan de research afdeling. De heer van Heijst houdt privé 12.855 aandelen Arcona Property Fund N.V.


Het besluit van de Stichting Prioriteit beide heren voor te dragen als nieuwe leden van de RvC wordt ondersteund door Arcona Capital Fund Management B.V. (de beheerder) en door de huidige Raad van Commissarissen.

Jaarvergadering en voorstel benoeming commissarissen Arcona Property Fund N.V.
5 mei 2021
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: