Persberichten

Jaarvergadering en voorstel benoeming commissarissen Arcona Property Fund NV

10 mei 2022

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Midden-Europa, nodigt aandeelhouders uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), op woensdag 22 juni 2022 om 14:00 uur te Amsterdam.

De oproep, agenda en overige vergaderstukken zijn te vinden op de website www.arconapropertyfund.nl.

(Her)benoeming commissarissen 
Op de AVA zullen de heren H.H. Kloos en B. Vos aftreden. De heer H.H. Kloos is voor een termijn van twee jaar herkiesbaar. De heer B. Vos is niet meer herkiesbaar voor een nieuwe termijn.

Tevens stelt Arcona Property Fund N.V. de aandeelhouders voor de Raad van Commissarissen uit te breiden met mevrouw A.N. Krol als nieuw lid. Na haar benoeming zal de Raad van Commissarissen (RvC) bestaan uit vier personen.

Het besluit van de Stichting Prioriteit om mevrouw A.N. Krol  voor te dragen als nieuw lid van de RvC wordt ondersteund door Arcona Capital Fund Management B.V. (de beheerder) en door de huidige Raad van Commissarissen.

Jaarvergadering en voorstel benoeming commissarissen Arcona Property Fund N.V.
10 mei 2022
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: