Persberichten

Netto huurinkomsten Arcona Property Fund N.V. stijgen met 11,5%

7 november 2019

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa, heeft in het derde kwartaal van 2019 een stijging van de bruto huurinkomsten gerealiseerd van 5,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De netto huurinkomsten stegen met 11,5% en kwamen uit op € 3,87 miljoen tegen € 3,47 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De Adjusted EPRA Earnings kwamen uit op € 864.000. De bezettingsgraad bedroeg aan het einde van het kwartaal 85,8%.

Het resultaat na belasting kwam in het derde kwartaal van 2019 uit op € 210.000. Het resultaat na belasting zonder eenmalige lasten en waarderingsresultaat bedroeg € 1.022.000, tegen € 765.000 in dezelfde periode vorig jaar, een stijging van 33%. Het operationeel resultaat kwam in het derde kwartaal uit op € 1,5 miljoen.

 

De intrinsieke waarde van het aandeel Arcona Property Fund op basis van EPRA NNNAV kwam per 30 september 2019 uit op € 13,28 per aandeel.

 

Arcona Property Fund heeft, zoals eerder aangekondigd, vijf objecten in Košice in de verkoop gezet. CBRE is aangesteld als verkopende makelaar. Een aantal partijen heeft interesse getoond in het vastgoed.

 

Arcona Property Fund werkt aan de herfinanciering van diverse leningen die eind 2019 en in de eerste helft van 2020 aflopen. De herfinanciering van de Slovenská sporiteľňa lening van de Slowaakse portefeuille is aan het einde van het derde kwartaal afgerond, waardoor een aflopende lening van € 2 miljoen op NV-niveau kon worden afgelost.

 

Op 1 november heeft Arcona Property Fund de eerste aankoop van een van de assets van Secure Property Investment & Development afgerond. Op korte termijn zal de aankoop van de Boyana asset in Bulgarije worden afgerond.

Netto huurinkomsten Arcona Property Fund N.V. stijgen met 11,5%
7 november 2019
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: