Persberichten

Resultaat eerste kwartaal Arcona Property Fund N.V.

12 mei 2022

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Midden-Europa heeft de vergelijkbare bruto huurinkomsten in het eerste kwartaal van 2022 met 4,1% zien stijgen naar € 1,5 miljoen. De vergelijkbare netto huurinkomsten stegen met 20,2% ten opzichte van het eerste kwartaal 2021 en kwamen uit op € 1,01 miljoen. De intrinsieke waarde per aandeel kwam per eind maart 2022 uit op € 11,88, tegenover € 11,83 op 21 maart 2022.

Het resultaat voor belasting zonder waardering- en verkoopresultaat kwam in het eerste kwartaal uit op € 183,000, wat  € 233.000 hoger is dan dezelfde periode vorig jaar. De loan-to-value ratio bedroeg eind maart 2022 40,4% (31 december 2021: 42,2%). De bezettingsgraad was eind maart 91,0% (31 december 2021: 90,3%). De financieringslasten daalden in het eerste kwartaal met circa 32% en kwamen uit op EUR 440.000.

Op 21 maart 2022 heeft het Arcona Property Fund N.V. al bekendgemaakt dat haar assets in Oekraïne met een waarde van EUR 3,39 miljoen voorlopig zijn afgewaardeerd tot nul.

Guy Barker, managing director, zegt in een toelichting: "In de eerste drie maanden van 2022 heeft Arcona Property Fund N.V. een goede operationele performance laten zien. De aflossing van diverse leningen in 2021 en begin 2022 dragen, naast de hoge bezettigingsgraad, bij aan het postieve resultaat in het eerste kwartaal. De algemene marktomstandigheden in Midden Europa blijven ondanks de oorlog in Oekraïne positief. De oplopende inflatie en rentetarieven kunnen echter op termijn wel zorgen voor een afkoeling van de vastgoedmarkt”. 

Resultaat eerste kwartaal Arcona Property Fund N.V.
12 mei 2022
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: