Persberichten

Stabiel eerste kwartaal Arcona Property Fund N.V.

14 mei 2020

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Midden-Europa, heeft de bruto huurinkomsten in het eerste kwartaal van 2020 met 5,2% tegen dezelfde periode van 2019, zien stijgen, naar € 2,21 miljoen. De netto huurinkomsten stegen met 7,6% en kwamen uit op € 1,18 miljoen. De stijging van de huurinkomsten was het gevolg van een aantal nieuwe huuropnames.

De winst voor belasting bedroeg in het eerste kwartaal € 176.000, tegen € 321.000 in dezelfde periode van 2019.De winst werd gedrukt door de verandering van de reële waarde van de renteswaps voor een bedrag van € 319.000 en het verkoopresultaat van Kalisz van circa -/- € 200.000De bezettingsgraad steeg tot 88,2% per eind maart 2020 (31 december 2019: 86,0%). De loan-to-value bedroeg eind maart 2020 49,7% (31 december 2019: 50,0%). De aangepaste EPRA Earnings per aandeel bedroeg over het eerste kwartaal € 0,04.

De intrinsieke waarde op basis van EPRA-NNNAV kwam per 31 maart 2020 uit op € 12,88 per aandeel, tegen € 13,14 per aandeel op 31 december 2019. De daling van de EPRA-NNNAV werd veroorzaakt door een daling van de Tsjechische Kroon met 8%.

Guy Barker, managing director, zegt in een toelichting: "In de eerste drie maanden van 2020 heeft Arcona Property Fund operationeel in lijn met de verwachting gepresteerd. De impact van de COVID-19 pandemie op het portfolio zal in de cijfers vanaf het tweede kwartaal zichtbaar worden. Arcona Property Fund N.V. heeft over de maand april reeds 70% van de verwachte huurinkomsten ontvangen. De verwachting is dat er de komende weken nog betalingen van de huur over de maand april zullen binnenkomen.”

“Arcona Property Fund N.V. heeft sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie aan alle rente- en aflossingsverplichtingen richting de banken voldaan. Sinds begin mei worden de beperkende maatregelen die medio maart zijn ingesteld in Tsjechië, Slowakije en Polen, weer afgebouwd. Kantoren en winkelcentra mogen weer gebruikt worden. De verwachting is dat de ontvangen huurinkomsten in mei een stijging laten zien ten opzichte van april en dat er minder verzoeken komen voor uitstel of verlaging van huren.”

“Indien huurders verzoeken om huurverlaging treedt Arcona Property Fund N.V. in overleg met de huurders om te kijken wat mogelijk is. Hierbij is het de doelstelling om de huurder te behouden en voor een langere tijd vast te leggen tegen bijvoorbeeld een huurkorting voor een aantal maanden.”

 

Stabiel eerste kwartaal Arcona Property Fund N.V.
14 mei 2020
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: