Persberichten

Taxatiewaarde vastgoed Arcona Property Fund N.V in 2021 met 6,1% gestegen

30 december 2021

Arcona Property Fund N.V. heeft de jaarlijkse hertaxatie van de vastgoedportefeuille afgerond. De taxatiewaarde van de 21 objecten is door onafhankelijke taxateurs per 31 december 2021 vastgesteld op EUR 85,17 miljoen, een stijging van 6,1% ten opzichte van de waarde van de vergelijkbare portefeuille eind 2020. De bezettingsgraad van de portefeuille steeg van 83,6% eind 2020 tot 89,4%. De loan-to-value daalde van 47% eind 2020 naar 42,3%.

In euro’s uitgedrukt is de ontwikkeling van de taxatiewaarde van het vastgoed in de verschillende landen als volgt: In Polen (tien objecten) is de portefeuille met 9,4% in waarde gestegen. In Tsjechië (vier objecten) steeg de waarde met 12,9% (in Tsjechische Kronen met 7,6%). In Slowakije (vier objecten) daalde de waarde met 3,6% en in Oekraïne (twee ontwikkelingsgrondstukken) steeg de waarde met 10,1%. In Bulgarije (één project) steeg de waarde met 3,5%.

Guy Barker, managing director Arcona Capital Fund Management B.V.: “De stijging van de waarde van de vastgoedportefeuille is te verklaren door het positieve marktsentiment voor vastgoed in Midden-Europa en het succes van onze lokale asset managementteams in het managen van de gevolgen de COVID-19 pandemie. Met name de retailcentra in Polen hebben een substantiële waardestijging laten zien. De taxatiewaarde daarvan steeg in 2021 met 9,4%. Met name het op peil houden van de bezettingsgraad is belangrijk geweest voor het realiseren van de groei.

De externe waardering van de vastgoedportefeuille werd uitgevoerd door Knight Frank en Forton/Cushman & Wakefield in overeenstemming met artikel 4: 52a van de Wet op het financieel toezicht. 

Taxatiewaarde vastgoed Arcona Property Fund N.V in 2021 met 6,1% gestegen
30 december 2021
Download PDF
Terug naar overzicht

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: