Financiering portfolio

Fonds / Financiering portfolio

Arcona Property Fund is gefinancierd middels eigen en vreemd vermogen.

Per 31 maart 2021 is de verdeling als volgt:
 
Eigen vermogen € 43,02 miljoen
Bancaire financiering € 34,09 miljoen
Converteerbare obligaties       €  3,47 miljoen
Verkoperslening* €  1,96 miljoen
Lening €  2,50 miljoen
* inmiddels afgelost  

De loan to value van het gehele portfolio (inclusief converteerbare obligaties en verkoperslening) bedraagt 47,5%.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit 3.758.683 aandelen met een totale waarde van € 43,02 miljoen. Dit eigen vermogen is gebaseerd op een intrinsieke waarde (EPRA NNNAV) van € 11,87 per aandeel per 31 maart 2021.

Bancaire financiering

Arcona Property Fund heeft financieringen lopen bij vijf lokale banken in Polen, Tsjechië, Slowakije en Bulgarije.

De kenmerken van de bancaire financieringen zijn (na herfinanciering): 

Polen

Bank                     HYPO NOE Landesbank
Omvang  14,0 miljoen
Looptijd 31 maart 2026

Rente

6-maands EURIBOR + 2,95% 

 

Tsjechië

Bank                     Sberbank CZ a.s.
Omvang € 8,4 miljoen
Looptijd 31 maart 2024

Rente

3-maands PRIBOR + 1,80% 

Slowakije

Bank                     Slovenska Sporitelna, a.s.
Omvang € 9,4 miljoen
Looptijd 30 september 2024

Rente

3-maands EURIBOR + 2,45% 

Bulgarije

Bank                     Alpha Bank
Omvang € 2,3 miljoen
Looptijd 30 juni 2021

Rente

3-maands EURIBOR + 4,75% 

Converteerbare obligatie

Arcona Property Fund heeft een converteerbare obligatie in de markt gezet middels een (private) placement. Deze converteerbare obligatie heeft geen beursnotering en is niet verhandelbaar.

Omvang        € 3.500.000
Coupon 6,5%
Looptijd 31 oktober 2021

Conversiekoers     

€ 8,76

Investeerderslening

Voor de herfinanciering van de verkoperslening voor van drie winkelcentra in Polen heeft Arcona Property Fund N.V. een lening afgesloten met een Pools investeringsfondsvan de winkelcentra in Polen.

Omvang        € 2,1 miljoen
Rente EURIBOR + 8,5%
Looptijd 31 maart 2023

Leningen

Voor de aflossing van een converteerbare obligatielening van € 1,07 miljoen en een tranche op de BNP Paribas Polska lening heeft Arcona Property Fund N.V. twee leningen aangetrokken.

Omvang                 € 1,25 miljoen
Coupon

10,0%

Looptijd 31 december 2021 

Downloads

Structuur Arcona Property Fund N.V.
1 april 2021
Download PDF

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: