Financiering portfolio

Fonds / Financiering portfolio

Arcona Property Fund is gefinancierd middels eigen en vreemd vermogen.

Per 30 juni 2021 is de verdeling als volgt:
 
Eigen vermogen EUR 43,14 miljoen
Bancaire financiering EUR 34,09 miljoen
Twee kortlopende leningen               EUR 3,50 miljoen
Investeerderslening EUR 2,09 miljoen
Drie kortlopende leningen EUR 1,50 miljoen                        
 
De loan to value van het gehele portfolio (inclusief converteerbare obligaties en verkoperslening) bedraagt 46,3%.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit 3.758.683 aandelen met een totale waarde van EUR 43,14 miljoen. Dit eigen vermogen is gebaseerd op een intrinsieke waarde van EUR 11,91 per aandeel per 30 juni 2021.

Bancaire financiering

Arcona Property Fund heeft financieringen lopen bij vier lokale banken in Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije en Bulgarije. De kenmerken van de bancaire financieringen zijn (na herfinanciering): 

Oostenrijk (Poolse portefeuille)

Bank                                                   HYPO NOE Landesbank             
Omvang EUR 14,0 miljoen
Looptijd tot 31 maart 2026

Rente

6-maands EURIBOR + 2,95% 

Tsjechie

Bank                                                   Sberbank CZ a.s.                        
Omvang EUR 8,4 miljoen
Looptijd tot 31 maart 2024

Rente

3-maands PRIBOR + 1,80% 

Slowakije

Bank                                                   Slovenska Sporitelna, a.s.           
Omvang EUR 9,4 miljoen
Looptijd tot 30 september 2024

Rente

3-maands EURIBOR + 2,45% 

Bulgarije

Bank                                                   Alpha Bank                                
Omvang EUR 2,3 miljoen
Looptijd 30 juni 2021

Rente

3-maands EURIBOR + 4,75% 

Twee kortlopende leningen

De twee converteerbare obligatieleningen zijn op 1 november 2021 omgezet in twee reguliere leningen.

 

Omvang                                              EUR 3,5 miljoen                          
Coupon 8,0%
Looptijd Kortlopend
   

Investeerderslening

Voor de herfinanciering van de verkoperslening voor van drie winkelcentra in Polen heeft Arcona Property Fund N.V. een lening afgesloten met een Pools investeringsfonds van de winkelcentra in Polen.

 

Omvang                                              EUR 2,09 miljoen                         
Rente EURIBOR + 8,5%
Looptijd 31 maart 2023

Drie kortelopende leningen

Arcona Property Fund heeft drie leningen aangetrokken. Twee leningen (totaal EUR 1,25 miljoen) lopen 31 december 2021 af, de andere (EUR 250.000) loopt 15 januari 2024 af.

 

Omvang                                              EUR 1,50 miljoen                       
(Gemiddelde) Coupon

10,0%

Looptijd 31 december 2021 / 15 januari 2024

Downloads

Structuur Arcona Property Fund N.V.
1 april 2021
Download PDF

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: