Financiering portfolio

Fonds / Financiering portfolio

Arcona Property Fund is gefinancierd middels eigen en vreemd vermogen.

Per 31 december 2021 is de verdeling als volgt:
 
Eigen vermogen EUR 46,40 miljoen
Bancaire financiering EUR 30,89 miljoen
Drie kortlopende leningen               EUR 1,50 miljoen
Lening investeringsfonds EUR 2,09 miljoen
                     
 
De loan to value van het gehele portfolio (inclusief converteerbare obligaties en verkoperslening) bedraagt 42,2%.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit 3.758.683 aandelen met een totale waarde van EUR 46,40 miljoen. Dit eigen vermogen is gebaseerd op een intrinsieke waarde van EUR 12,76 per aandeel per 31 december 2021.

Bancaire financiering

Arcona Property Fund heeft financieringen lopen bij vier lokale banken in Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije en Bulgarije. De kenmerken van de bancaire financieringen zijn (na herfinanciering): 

Oostenrijk (Poolse portefeuille)

Bank                                                   HYPO NOE Landesbank             
Omvang EUR 14,0 miljoen
Looptijd tot 31 maart 2026

Rente

6-maands EURIBOR + 2,95% 

Tsjechië

Bank                                                   Sberbank CZ a.s.                        
Omvang EUR 8,4 miljoen
Looptijd tot 31 maart 2024

Rente

3-maands PRIBOR + 1,80% 

Slowakije

Bank                                                   Slovenska Sporitelna, a.s.           
Omvang EUR 9,4 miljoen
Looptijd tot 30 september 2024

Rente

3-maands EURIBOR + 2,45% 

Bulgarije

Bank                                                   Alpha Bank                                
Omvang EUR 2,3 miljoen
Looptijd 30 juni 2021

Rente

3-maands EURIBOR + 4,75% 


Lening investeringsfonds

Situatie per 31 maart 2022. Voor de herfinanciering van de verkoperslening voor drie winkelcentra in Polen heeft Arcona Property Fund N.V. een lening afgesloten met een Pools investeringsfonds.

 

Omvang                                              EUR 2,09 miljoen                         
Rente EURIBOR + 8,5%
Looptijd 29 maart 2024

 

Kortlopende leningen

Situatie per 31 maart 2022. Arcona Property Fund heeft een lening aangetrokken van EUR 250.000 welke afloopt 15 januari 2024 .

 

Omvang                                              EUR 250.000                
(Gemiddelde) Coupon

9,5%

Looptijd 15 januari 2024

Downloads

Structuur Arcona Property Fund N.V.
1 april 2021
Download PDF

Het dividendbeleid van het Fonds is erop gericht om ca. 35% van de jaarlijkse operationele winst als dividend uit te keren. Deze jaarlijkse uitkering kan worden vervangen of aangevuld door specifieke inkoopprogramma's van eigen aandelen, zoals goedgekeurd door de aandeelhouders in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: