Regio

Fonds / Regio

De regio wordt vaak aangeduid als CEE, Central en Eastern Europe. Volgens het World Factbook maken de volgende landen deel uit van Centraal Europa: Duitsland, Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Slowakije, Slovenië en Hongarije. De Baltische Staten vallen onder de noemer Oost-Europa. Landen ten zuiden van Hongarije, zoals Roemenië en het voormalige Joegoslavië onder Zuidoost-Europa.

De CEE regio kende 15 jaar van groei die twee keer hoger lag dan de groei in West-Europa. In 2008 kwam aan deze groei een abrupt einde door de wereldwijde economische crisis. Landen welke vooral door buitenlands kapitaal hun groei financierde zoals Hongarije, Roemenië en Bulgarije werden het zwaarst getroffen. Polen kende daarentegen niet een echte recessie. Tsjechië en Slowakije hebben ook relatief weinig last gehad van de mondiale recessie.

De afgelopen jaren kent de regio een groei die ver boven het Europees gemiddelde ligt. Competitieve voordelen die de regio biedt aan investeerders zijn de goede locatie (in Europa), een binnenlandse markt van 200 miljoen consumenten, de aanwezigheid van goed geschoolde arbeidskrachten tegen relatief lage kosten en het goede investeringsklimaat. De grootste economieën van Centraal Europa, Polen en Tsjechië, maar ook Slowakije hebben de crisis wonderwel goed doorstaan.

Polen

Polen met 38,5 miljoen inwoners het grootste land in de regiowordt gezien als een van de meest stabiele en dynamische economieen in Centraal Europa. Na een daling van de economische groei in 2012 en 2013 laat de economie van 2014 weer een herstel zien. De economische groei in 2017 en 2018 bedroeg 4,6% en 4,1% wat hoger is dan in de periode 2014-2016. In combinatie met de economische rebound blijven de groeiperspectieven voor Polen stabiel. Voor 2019 wordt een groei verwacht van 3,5%.

In medio 2019 was het werkloosheidspercentage 4,0% en laat een daling zien. De huidige inflatie bedraag 2,5%.

Vastgoedmarkt in Polen

Medio 2016 bedroeg het totaal aan moderne retail objecten 13,01 miljoen m² in Polen. In de eerste helft van 2016 kwam er 115.800 m² aan nieuwe retail ruimtes bij. In de grote steden zoals Warschau, Krakauk, Poznan, Wroclaw en Gdansk variert de leegtstand van 1,5% tot 4%. In Warschau is de leegstand momenteel laag daar er relatief weinig gebouwd is de afgelopen jaren.

Binnenlandse retailers zijn nog steeds zeer actief aan het uitbreiden in Polen, in het bijzonder de grote spelers in de markt zoals LPP Group en CCC welke nog steeds nieuwe retail locaties zoeken in Polen. De meeste internationale partijen zijn nog steeds zeer selectief maar breiden wel uit.

De huurniveaus in de grote steden zijn licht gestegen in de regio's zijn de huurprijzen stabiel gebleven.

Tsjechië

De Tsjechische economie heeft zich vanaf 2013 zeer goed hersteld van de economische crisis en behoort daarmee tot een van de stabielere landen in de regio. In 2015 bedroeg de economische groei 4,3% waarmee Tsjechië het snelst groeiende land in de regio was. Voor 2016 verwacht de Europese Commissie een economische groei van 2,2% welke in 2017 zal oplopen tot 2.6%. De economie wordt ondersteund door een actief monetair beleid, lage energie prijzen en particuliere consumptie welke verder zal groeien daar de arbeidsmarkt verder verbeterd.

Tsjechië heeft 10,5 miljoen inwoners. Het huidige werkloosheidpercentage bedraagt 3%  (laagste in Europa) en laat een verdere daling zijn. De inflatie bedraagt 0,8%.

Vastgoedmarkt in Tsjechië

Praag en Brno zijn de twee belangrijkste steden voor de Tsjechische vastgoedmarkt. Het totale transatievolume in Tsjechië in de eerste helft van 2016 bedroeg EUR 985 miljoen wat een daling is van 25% ten opzichte van het jaar daarvoor. De retailsector blijft de meest dominante sector met 43% van het totale investeringsvolume.

Zowel internationale als lokale investeerders zijn zeer actief op de Tsjechische vastgoedmarkt. Voornamelijk buiten de twee grote steden zijn het lokale investeerders die zeer actief zijn.

Slowakije

De Slowaakse republiek bestaat uit acht zelfstandige regio's. De kwaliteit van de wegen, infrastructuur, economische groei, salarisniveau en werkloosheid verschillen per regio. Het Westen van Slowakije (regio Bratislava en Trnava) zijn verder ontwikkeld dan de regio's in het Oosten van het land (Košice en Prešov). Slowakije behoort tot een van de grootste producerende landen voor de auto-industrie met Volkswagen in Bratislava, Peugeot/Citroen in Trnava en KIA Motors in Žilina. Meer dan 1 miljoen auto's worden er per jaar geproduceerd in Slowakije. Daarnaast gaat Jaguar/Land Rover vanaf 2018 circa 300.000 auto's produceren in Nitra.

Het herstel van de Slowaakse economie, van de economische crisis, was een van de sterkste en snelste in the Europese Unie met een groei van 2.4% in 2014 in vergelijking met een groei van 0.9% in de rest van Europa. Het werkloosheidspercentage in Slowakije blijft nog steeds hoog met 9,1% eind oktober 2016 maar laat in de afgelopen periode een scherpe daling zien. De inflatie over de een jaarsperiode eindigend eind oktober 2016 bedroeg -/-0,31%.

Vastgoedmarkt in Slowakije

De vastgoedmarkt in Slowakije verschilt per regio. In de omgeving Bratislava vind je veel A-klasse kantoren. A-klasse kantoren zijn zeer beperkt in de diverse regio's, hoewel er in Košice en Žilina de afgelopen jaren een aantal grotere A-klasse gebouwen zijn gebouwd. In de regio's treft men voornamelijk oudere B-klasse en C-klasse gebouwen aan. Er zijn diverse nieuwe projecten in de regio's gepland die de komende jaren op de markt beschikbaar komen.

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: