Adviseurs

Governance / Adviseurs

Accountant

Deloitte Accountants N.V.
Gustav Mahlerlaan 2970
1081 LA Amsterdam

Listing Agent

ABN AMRO Bank N.V.
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

AIFMD Bewaarder

CSC Depositary B.V.
Woudenbergseweg 11
3953 ME Maarsbergen

Administrateur

KroeseWevers B.V.
Colosseum 1
7521 PV Enschede

Het dividendbeleid van het Fonds is erop gericht om ca. 35% van de jaarlijkse operationele winst als dividend uit te keren. Deze jaarlijkse uitkering kan worden vervangen of aangevuld door specifieke inkoopprogramma's van eigen aandelen, zoals goedgekeurd door de aandeelhouders in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: