Raad van Commissarissen

Governance / Raad van Commissarissen

Leden Raad van Commissarissen

 

Mrs. A.N. Krol (1966)

Mevrouw Krol heeft Business Economics en Dutch Law gestudeerd aan Erasmus Universiteit.

Ze heeft jarenlang senior posities bekleed bij Loyens & Loeff N.V., met specialisaties in:

 • Ondernemingsrecht (inclusief corporate governance-kwesties)
 • Kapitaalmarkttransacties (inclusief beursintroducties en regelgevingskwesties zoals marktmisbruik)
 • Financiële verslaggeving (voornamelijk advies over de toepassing van Dutch GAAP en EU IFRS)

Mevrouw Krol heeft jarenlange ervaring met advisering in complexe juridische en financiële transacties en bekleedt op dit moment de volgende posities:

 • Lid van de Raad van Commissarissen van de Dutch Vodafone Holding companies sinds september 2019
 • Bestuurslid Stichting Hazelhoff Van Huet sinds mei 2016
 • Adviseur Confinant Audit Assurance sinds december 2020
 • Adviseur van ENDYMION Amsterdam sinds januari 2018
 • Lid van de redactie van Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht sinds 2014 (tijdschrift over financiële verslaggeving) 

Mevrouw Krol is lid van de Raad van Commissarissen sinds 22 juni 2022. Haar zittingstermijn zal eindigen op 21 juni 2026.

 

J.J. van Heijst (1968)

De heer Van Heijst heeft Experimentele Natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en is gepromoveerd aan de Universiteit van Groningen.

De heer Van Heijst heeft jarenlange ervaring in de financiële wereld en is zijn carrière begonnen in de derivatenhandel waar hij uiteindelijk als partner leiding gaf aan de research afdeling.

De heer Van Heijst bekleedt op dit moment de volgende posities:

 • Stichting Value Partners Family Office, Investment analyst, asset manager

Gedurende de afgelopen vijf jaar heeft de heer van Heijst de volgende posities bekleed:

 • Optiver Derivatives trading, partner

De heer Van Heijst is lid van de Raad van Commissarissen sinds 16 juni 2021. Zijn zittingstermijn zal eindigen op 15 juni 2025.

M.P. Beys (1971)

De heer Beys heeft Rechten gestudeerd aan de Columbia Law school.

De heer Beys is oprichter en partner van een advocatenkantoor in New York en tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van Secure Property Development & Investments Plc (SPDI). De heer Beys heeft jarenlange ervaring in het managen van tal van projectontwikkelingen en complexe juridische en financiële transacties.

De heer Beys bekleedt op dit moment de volgende posities:

 • Beys, Liston & Mobargha LLP, New York, Founder and Partner
 • Secure Property Development & Investment PLC, Chairman of the Board of Directors

Gedurende de afgelopen vijf jaar heeft de heer Beys de volgende posities bekleed:

 • Aristone Capital Partners, LLC/Cobblestone Ventures, Inc., Managing Principal, COO and General Counsel

De heer Beys is lid van de Raad van Commissarissen sinds 16 juni 2021. Zijn zittingstermijn zal eindigen op 15 juni 2025.

Aandelen gehouden door de leden van de Raad van Commissarissen

De heer Van Heijst houdt 12.855 aandelen Arcona Property Fund. Stichting Value Partners Family Office houdt per 16 juni 2021 10,92% van het uitstaande aandeelkapitaal van Arcona Property Fund.

De heer Beys houdt geen aandelen Arcona Property Fund. SPDI houdt 1.072.910 aandelen van Arcona Property Fund.

Het dividendbeleid van het Fonds is erop gericht om ca. 35% van de jaarlijkse operationele winst als dividend uit te keren. Deze jaarlijkse uitkering kan worden vervangen of aangevuld door specifieke inkoopprogramma's van eigen aandelen, zoals goedgekeurd door de aandeelhouders in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: