Reglementen

Governance / Reglementen

Arcona Property Fund en haar beheerder Arcona Capital Fund Management B.V. hebben diverse (interne) reglementen en procedures ingevoerd.

Dufas Principles of Fund Governance

Arcona Capital Fund Management B.V. onderschrijft de door de Dutch Fund and Asset Management Association opgestelde Principles of Fund Governance. In lijn met deze beginselen stelt ook Arcona Capital Fund Management B.V. bij haar handelen het belang van de belegger centraal.

In het geval van een mogelijke belangentegenstelling zal de betreffende transactie vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de betrokken Raad van Commissarissen.

De integrale tekst van de Principles is te vinden op www.dufas.nl onder publicaties.

Het dividendbeleid voor het Arcona Property Fund is gericht op een uitkering van circa 35% van het operationele resultaat als dividend. De doelstelling is, om binnen een termijn van drie tot vijf jaar vanaf eind 2016, een jaarlijks dividend uit te keren van 8% over de dan geldende beurskoers.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: