Reglementen

Governance / Reglementen

Arcona Property Fund en haar beheerder Arcona Capital Fund Management B.V. hebben diverse (interne) reglementen en procedures ingevoerd.

Dufas Principles of Fund Governance

Arcona Capital Fund Management B.V. onderschrijft de door de Dutch Fund and Asset Management Association opgestelde Principles of Fund Governance. In lijn met deze beginselen stelt ook Arcona Capital Fund Management B.V. bij haar handelen het belang van de belegger centraal.

In het geval van een mogelijke belangentegenstelling zal de betreffende transactie vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de betrokken Raad van Commissarissen.

De integrale tekst van de Principles is te vinden op www.dufas.nl onder publicaties.

Downloads

Reglement van de RvC
14 mei 2024
Download PDF
Stocks

Intrinsieke waarde

31 maart 2024

€ 10,91- 0,2%

Klik hier voor de actuele beurskoers

De PDF bestanden zijn te openen met Acrobat Reader.
Indien u deze niet heeft kunt u die hier downloaden.

Het dividendbeleid van het Fonds is erop gericht om ca. 35% van de jaarlijkse operationele winst als dividend uit te keren. Deze jaarlijkse uitkering kan worden vervangen of aangevuld door specifieke inkoopprogramma's van eigen aandelen, zoals goedgekeurd door de aandeelhouders in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Arcona Property Fund verhuurt o.a. aan: